Współpraca z Laven S.A.

Laven S.A. jest spółką powstałą na potrzeby rynku ubezpieczeniowego, która oferuje komplementarne ubezpieczenia zdrowotne obejmujące innowacyjne terapie medyczne zgodne z europejskimi standardami.
Polisy, które sprzedajemy to nowoczesne produkty ubezpieczeniowe gwarantujące dostęp do świadczeń spoza koszyka refundacyjnego NFZ.

Partnerstwo i zaufanie

Laven S.A. jest agentem ubezpieczeniowym AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial Assistance).

Bezpieczeństwo finansowe oraz sprawną obsługę wypłaty roszczeń zapewnia wysoko oceniana międzynarodowa firma reasekuracyjna i ubezpieczeniowa SiriusPoint. Posiadająca sieć oddziałów na całym świecie, w tym biurami w Sztokholmie, Nowym Jorku i Londynie. Firma SiriusPoint posiada łączny kapitał wielkości ponad 3 miliardów dolarów, notowany jest na giełdzie w Nowym Jorku. SiriusPoint dostarcza w pełni zróżnicowany zestaw produktów ryzyka dostosowany do potrzeb klientów w tym ubezpieczenia zdrowotne i podróżne.

 

Oferuj swoim klientom unikalne na polskim rynku ubezpieczenia komplementarne Laven

  Firma Laven informuje, iż jest administratorem w zakresie kierowanego do niej wniosku. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wysłania jednorazowej oferty, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji wniosku w zakresie przygotowania i wysyłki oferty ubezpieczeniowej i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Laven wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Laven oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: kontakt@laven.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby firmy Laven.  W ramach współpracy zapewniamy dostęp systemu obsługi IT, szkolenia, warsztaty, materiały informacyjne.

  Poznaj korzyści współpracy z Laven S.A. w zakresie produktów ubezpieczeniowych

  Produkt na miarę potrzeb klienta

  Oferujemy możliwość udziału w sprzedaży unikalnego produktu ubezpieczeniowego dopasowanego do potrzeb klientów. Komplementarne ubezpieczenie zdrowotne to innowacyjna na polskim rynku oferta, która stanowi uzupełnienie świadczeń w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego o dostęp do nowoczesnych technologii medycznych spoza koszyka NFZ.

  Dostęp do szkoleń i materiałów marketingowych

  Gwarantujemy możliwość uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów o światowym doświadczeniu w branży ubezpieczeniowej i medycznej. Współpracujących z nami Agentów i Brokerów szkolimy z zakresu wiedzy produktowej, sprzedaży oraz obsługi systemu ofertowego i modułu wystawiania polis. Zapewniamy także materiały szkoleniowe i marketingowe.

  Intuicyjny system transakcyjny

  Agentom i Brokerom udostępniamy prosty w obsłudze system transakcyjny, który umożliwia samodzielną kalkulację składki ubezpieczeniowej oraz zarządzanie ofertą ubezpieczeniową.

  Szybka procedura decyzyjna
  i oszczędność czasu

  Gwarantujemy szybki proces decyzyjny oraz minimum formalności przy przystąpieniu do ubezpieczenia. Zależy nam na komforcie i oszczędności czasu naszych Klientów, dlatego oferujemy prosty i krótki formularz zgłoszeniowy.