Wezwanie akcjonariuszy

Laven S.A. dematerializacja akcji wezwanie nr 5 2021/01/14
Zarząd Laven Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS: 0000852863 (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce (ul. Legnicka 57D lok. B/C, 54-203 Wrocław), za pisemnym pokwitowaniem, posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Laven S.A._dematerializacja akcji - wezwanie nr 4 2020/12/14
Zarząd Laven Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS: 0000852863 (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce (ul. Legnicka 57D lok. B/C, 54-203 Wrocław), za pisemnym pokwitowaniem, posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Laven S.A. - dematerializacja akcji - wezwanie nr 3 2020/11/13
Zarząd Laven Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS: 0000852863 (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce (ul. Legnicka 57D lok. B/C, 54-203 Wrocław), za pisemnym pokwitowaniem, posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Laven S.A. - dematerializacja akcji - wezwanie nr 2 2020/10/15
Zarząd Laven Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS: 0000852863 (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce (ul. Legnicka 57D lok. B/C, 54-203 Wrocław), za pisemnym pokwitowaniem, posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Laven S.A. – dematerializacja akcji - wezwanie nr 1 2020/09/22
Zarząd Laven Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS: 0000852863 (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce (ul. Legnicka 57D lok. B/C, 54-203 Wrocław), za pisemnym pokwitowaniem, posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.