Dzień dobry,


Bardzo dziękuję, za to, że poświęcasz swój czas by nas odwiedzić na www.laven.pl.

Laven S.A. jest agentem ubezpieczeniowym AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial Assistance). Spółka powstała aby uzupełnić rynek ubezpieczeń w Polsce. Firma została utworzona przez grupę ekspertów z rynku ubezpieczeń, medycyny i IT. Misją Laven jest dostarczenie Klientom dostępu do nowoczesnych technologii medycznych.

Tworzymy i oferujemy komplementarne ubezpieczenia zdrowotne. Nasi Klienci w sytuacji choroby, gdzie będą potrzebne nowoczesne technologie medyczne nierefundowane przez NFZ, otrzymają z tytułu polisy ubezpieczeniowej świadczenie polegające na organizacji leczenia i pokryciu związanych z tym kosztów.

Jeżeli jesteś właścicielem firmy lub odpowiadasz za zarządzanie zasobami ludzkimi, zapraszamy do rozmowy o tym jak nasze pakiety mogą się wpisać w cały program benefitów w Twojej firmie.

Agenci i Brokerzy ubezpieczeniowi to dla Nas główni partnerzy w rozwijaniu sprzedaży. Jeśli jesteś jednym z nich, skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się jak możemy współdziałać, aby wypracować najlepsze rozwiązania dla Twojego Klienta.

Do zobaczenia
Piotr Karda
Prezes Zarządu Laven S.A.

Poznaj nas bliżej

Nasze doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym pozwoliło nam poznać oczekiwania Polaków względem opieki medycznej. Dzięki temu stworzyliśmy rozwiązanie, które w pełni zaspokaja potrzeby zabezpieczenia profesjonalnej ochrony i wsparcia medycznego na wypadek poważnego zachorowania – komplementarne ubezpieczenie zdrowotne.

Misja

Naszą misją jest bycie liderem ubezpieczeń komplementarnych w Polsce. 

Naszym celem jest uzupełnienie luki rynkowej w dostarczaniu nowoczesnych technologii medycznych oraz udostępnienie partnerom biznesowym unikalnego produktu, który zabezpieczy zdrowie i życie ich klientów. W realizacji misji wspierają nas zaufani liderzy rynku medycznego i ubezpieczeniowego.

Wizja

Za pośrednictwem pracodawców chcemy oferować społeczeństwu dostęp do coraz większej liczby technologii medycznych, które pomogą w leczeniu nierefundowanym przez NFZ. 

Z naszymi Partnerami w biznesie chcemy budować trwałe relacje, które przyczynią się do doskonalenia i utrzymywania wysokiej jakości usług.

Skontaktuj się z nami

    Firma Laven informuje, iż jest administratorem w zakresie kierowanego do niej wniosku. -->

    Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wysłania jednorazowej oferty, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji wniosku w zakresie przygotowania i wysyłki oferty ubezpieczeniowej i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Laven wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Laven oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: kontakt@laven.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby firmy Laven.    *pola obowiązkowe